Honkajoki CIRCWASTE Challenge

Päättynyt Lue loppuraportti

In English

Honkajoki CIRCWASTE Challenge

Honkajoki Oy on yksi kiertotalouden edelläkävijäyrityksistä Suomessa ja merkittävä elintarviketeollisuuden sivuvirtarasvojen hyödyntäjä. Yhtiö tarjoaa turvallisen ja vastuullisen prosessin tuloksena syntyviä korkealaatuisia orgaanisia tuotteita hyödynnettäväksi mm. biodieselin raaka-aineena, kosmetiikkateollisuudessa sekä teollisuusrasvoissa.

Honkajoki Oy järjesti yhteistyössä Prizztechin kanssa Honkajoki CIRCWASTE Challenge -haastekilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn.

Lue haastekilpailun tulosyhteenveto.

Haaste:
Honkajoki Oy:n prosessin läpi kulkee suurin osa Suomessa maatiloilla, teurastamoilla ja lihanleikkaamoilla syntyvästä teurasjätteestä. Syötäviksi kelpaamattomista eläinperäisistä sivutuotteista tuotetaan vuositasolla noin 20 000 tonnia rasvaa. Rasvat erotellaan prosessissa kuumentamalla. Menetelmä mahdollistaa rasvan erottamisen muista orgaanisista yhdisteistä ja tekee siitä siten hyvän raaka-aineen esimerkiksi biopolttoaineiden valmistukseen. Haasteena on, että kuumentamalla erotettu rasva sisältää runsaasti typpeä, mikä on poistettava ennen kuin raaka-aine voidaan toimittaa jatkojalostukseen.

1. Esitä ratkaisu uuttoprosessissa syntyvän typpipitoisen jäännöksen hyödyntämiselle
Honkajoki Oy on kehittänyt tuotekehityskumppaneidensa kanssa uuttomenetelmän, jonka avulla rasvasta on mahdollista poistaa typpi. Näin lopputuote soveltuu entistä paremmin bio-polttoaineen raaka-aineeksi. Uuttomenetelmälle on haettu patenttia.

Uuttoprosessissa syntyy vuositasolla noin 1 000 tonnia uuttojäännöstä, jonka sisältö vaihtelee raaka-aineen mukaan. Jäännös sisältää lähinnä vapaita rasvahappoja sekä koko puhdistetun rasvan typpijäännöksen. Uuttojäännöksen ohjeellinen sisältö on kuvattu liitteessä, joka löytyy tämän sivun alaosasta.

Kilpailun osallistujien on mahdollista esittää (taloudellisesti kannattavia ja käyttökelpoisia) ratkaisuja uuttojäännöksen hyödyntämiselle. Jäännökselle voi löytyä hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi biopolttoaineiden jalostuksessa tai vaikkapa kemianteollisuuden raaka-aineena. Käyttökohteille ei aseteta rajauksia.

2. Kehitä menetelmä, jolla typpi erotellaan pois rasvasta
Kilpailun osallistujat voivat esittää ratkaisuja, joilla typpi poistetaan joko eläinperäisestä raaka-aineesta ennen prosessointia tai kuumentamalla erotetusta rasvasta. Tavoitteena on saada prosessin lopputuotteena rasvaa, joka sisältää mahdollisimman vähän typpeä.

Honkajoki Oy on valmis käynnistämään TKI-hankkeita esitettyjen haasteiden ratkaisemiseksi kilpailussa menestyneiden tahojen kanssa.

Osallistuminen
Haastekilpailu on päättynyt. Katso haastekilpailun tulosyhteenveto.

Challenge Day Event
Challenge Day -tapahtumassa esiteltiin haasteet, kerrottiin tavoiteltaviin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista ja haastekilpailun etenemisestä. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden verkostoitumiseen Honkajoki Oy:n asiantuntijoiden ja muiden haastekilpailuun osallistuvien tahojen kanssa.

Tapahtuma järjestettiin 9.10.2018 klo 13-15:30 Tulli Business Parkissa Tampereella osoitteessa Åkerlundinkatu 11 A–D, 33100 Tampere.

Ratkaisuehdotukset
Ratkaisuehdotusten vastaanotto on päättynyt 23.11.2018.

Arviointikriteerit
Arvioinnissa painotettiin ratkaisuehdotuksen:

  • innovatiivisuutta
  • toteutettavuutta
  • kaupallista potentiaalia

Ehdotukset arvioivat Honkajoki Oy:n asiantuntijat.

Luottamuksellisuus
Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

Honkajoki Oy
Honkajoki Oy on puhtaita eläinperäisiä raaka-aineita tuottava ja valmistava yritys, joka palauttaa eläinperäisiä raaka-aineita takaisin luonnon kiertokulkuun kiertotalousmallin mukaisesti.

Yrityksen tuottamia orgaanisia raaka-aineita käytetään maatalouden rehujen, lemmikki- ja turkiseläinruokateollisuuden ravinnelähteenä sekä lannoiteteollisuudessa. Puhtaiden proteiiniainesosien lisäksi prosessissa erottuu myös rasvaa, jota käytetään muun muassa biodieselin raaka-aineena, kosmetiikkateollisuudessa sekä teollisuusrasvoissa. Tuotantoprosessista vapaaksi jäävä lämpöenergian ylijäämä hyödynnetään Honkajoen teollisuusalueella prosessitilojen ja puutarhojen lämmityksessä ympäri vuoden.

Honkajoki Oy tutkii ja kehittää yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa ekologisia tuotantoprosesseja, kierrätystoimintoja, luonnonmukaisten lannoitteiden ja rehujen tuotantoa sekä bioenergiaraaka-aineiden valmistusta. Tuotekehitystä tehdään muun muassa lainsäädännön muutosten, alan muun tutkimustoiminnan ja EFPRA:n mukaan.

Honkajoki Oy on perustettu vuonna 1967 ja sen omistaa kaksi suomalaista ruokayhtiötä Atria Oyj (50%) ja HKScan Oyj (50%). Honkajoki-konserniin kuuluu myös Venäjän vientiin erikoistunut tytäryhtiö Findest Protein Oy. Konsernissa työskentelee tällä hetkellä noin 80 oman alansa ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 30 M€.

www.honkajokioy.fi

Haastekilpailun mahdollistavat
Honkajoki Oy
Prizztech Oy: Yhdistelmäinnovaatiot & Circwaste -hankkeet

Tiedustelut
Mikko Kotiranta | Prizztech Oy
044 710 5451 | mikko.kotiranta@prizz.fi

Tuula Raukola | Prizztech Oy
044 710 5394 | tuula.raukola@prizz.fi

www.prizz.fi

Honkajoki CIRCWASTE Challenge toteutettiin Prizztech Oy:n Industrial CIRCWASTE Challenge -konseptilla, jolla etsitään ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi Satakunnassa. www.prizz.fi/peittoo

Lisätiedot

Haasteet
2018

Cimcorp Flow Optimization Challenge
Päättynyt

Cimcorp Flow Optimization Challenge

Cimcorp Oy

Lue lisää

Haasteet
2017

Promeco Digital Business Challenge
Päättynyt

Promeco Digital Business Challenge

Promeco Group Oy

Lue lisää

Nornickel Harjavalta: Redesign the Factory Challenge
Päättynyt

Nornickel Harjavalta: Redesign the Factory Challenge

Nornickel Harjavalta

Lue lisää

Smart Cranes Challenge
Päättynyt

Smart Cranes Challenge

KP-ServicePartner Oy

Lue lisää

Haasteet
2016

RoboCopper Challenge
Päättynyt

RoboCopper Challenge with Boliden Harjavalta

Boliden Harjavalta

Lue lisää

Liity joukkoon innovoivaan

Onko sinulla tai yritykselläsi haaste mielessä? Vai haluatko osallistua haasteiden ratkaisuun? Jätä kysymyksesi niin olemme yhteydessä!

* pakollinen kenttä

x Rekisteröidy
5.6.2017 mennessä