Tietosuojakäytäntö

Hyödynnämme evästeitä tilastoinnissa sekä parantaaksemme sivustolla vierailevien käyttökokemusta. Sivustolla liikkuminen tarkoittaa samalla evästeiden hyväksymistä.

MatchINDUSTRY-tapahtuman markkinoinnissa hyödynnetään Prizztech Oy:n asiakasrekisteriä.

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Prizztech Oy
Osoite: Siltapuistokatu 14, 28100 Pori
Puh. 02 620 5300

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Kotiranta, Prizztech Oy

Rekisterin käyttötarkoitus
Prizztech-konsernin yhteinen asiakashallintarekisteri
– asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito
– tiedottaminen

Henkilötietolaki 8 §

Rekisterin tietosisältö
Prizztech-konsernien asiakasyritysten
– yhteyshenkilöiden yhteystiedot
– tiedot tapaamisista ja yhteydenotoista

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkailta saadut tiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Prizztech-konsernin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
A. Manuaalinen aineisto
– aineisto ei ole manuaalista

B. ATK:lle talletetut tiedot
– ATK-laitteet pidetään riittävästi vartioituina
– vain määrätyillä henkilöillä on pääsy rekisteritietoihin
– käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista
– tietokannat suojataan ulkopuolisilta atk-teknisesti